De Kascommissie Wijzer is geschreven voor de kascommissieleden van een Vereniging van Eigenaren maar het wordt ongetwijfeld ook een praktisch naslagwerk voor de leden en bestuursleden van de VvE en wellicht ook voor de kascommissieleden van een andersoortige (sport)vereniging.

Om de VvE accountantskosten te laten besparen worden er uit de leden tenminste 2 vrijwilligers gevraagd om enkele uren van hun kostbare tijd te steken in de controle van het jaarverslag van de VvE. Omdat het niet de bedoeling om met het lezen van dit boek daar nog eens uren aan vast te plakken is ernaar gestreefd om alleen de meest relevante onderwerpen te behandelen, vaktermen zoveel mogelijk te vermijden en het geheel makkelijk en snel leesbaar te houden. Er bestaan al verschillende boeken die de diepte ingaan en waarin ook de weinig voorkomende situaties aan bod komen.
De niet onmiddellijk benodigde algemene achtergrondinformatie en wettelijke bepalingen zijn in dit boek achterwege gelaten.


Aan deze inschrijving zijn nooit kosten verbonden en je kunt je e-mailadres te allen tijde weer uit ons bestand verwijderen.

* geeft verplicht aan
Email Marketing Powered by Mailchimp